writings / skrifter

⇐ [ back to index ]

Most often I write in Swedish. Usually short stories or poetry as well as an occasional article or debate contribution related to digital privacy.

My fictional work and poetry are listed on the main site.

Other things I’ve published include:

Opinion

Behåll integriteten och använd tjänster med öppen källkod

HBL, 30.7. - 2020

Tiktok i Kinas händer

HBL, 27.5. - 2020

Många hemsidor missbrukar data

HBL, 28.2. - 2019

Digital information är makt

HBL, 21.2. - 2019

Articles / essays

Integritetsguide för nätet, del 2/2

Nya Argus, issue 9-10 - 2019

Integritetsguide för nätet, del 1/2

Nya Argus, issue 8 - 2019

Ett decennium av den mörka driften

Populär Poesi, issue 30 - 2017

Miscellaneous

Kreativetet emot ångest

Arcada, slutarbete

Renaissance när Petrolz 10-års jubilerar

Populär Poesi, issue 29

Author: Ricky Lindén

Emacs 29.1 (Org mode 9.7)