writings / skrifter

⇐ [ back to index ]

Most often I write in Swedish. Usually short stories or poetry as well as an occasional article or debate contribution related to digital privacy.

Poetry

Fem dikter från mormorsstugan

Solveig von Schoultz | DIKTER | Vinnarbidragen 2022

Short stories

Med Åsa i tankarna

Nya Argus, issue 1-2 - 2021

Åtaganden

Nya Argus, issue 1-2 - 2020

Vilan

Studentbladet, höstnumret - 2019

Pojkminnen

Nya Argus, issue 1-2 - 2019

Den sista människan

Nya Argus, issue 9 - 2018

Någonting hemskt

Nya Argus, issue 2 - 2018

Letters to the editor

Behåll integriteten och använd tjänster med öppen källkod

HBL, 30.7. - 2020

Tiktok i Kinas händer

HBL, 27.5. - 2020

Många hemsidor missbrukar data

HBL, 28.2. - 2019

Digital information är makt

HBL, 21.2. - 2019

Articles / essays

Integritetsguide för nätet, del 2/2

Nya Argus, issue 9-10 - 2019

Integritetsguide för nätet, del 1/2

Nya Argus, issue 8 - 2019

Ett decennium av den mörka driften

Populär Poesi, issue 30 - 2017

Miscellaneous

Kreativetet emot ångest

Arcada, slutarbete

Renaissance när Petrolz 10-års jubilerar

Populär Poesi, issue 29

Updated 2023-03-29 ons 13:33

using Doom EmacsOrg Mode

Author: Ricky Lindén